WAPENS EN HARNASSEN

Van 3 october tot het einde van de maand zal het grootste deel van onze zaal Wapens en Harnassen niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Deze tijdelijke sluiting komt er als voorbereiding van de heropening van de volledige zaal in het najaar van 2022. Na meer dan 10 jaar zal deze zal dan weer in haar totaliteit te bewonderen zijn... Meer info hier!

Acht eeuwen wapengeschiedenis

In deze zaal ontdekt u een spectaculaire verzameling harnassen, zwaarden en ander middeleeuws wapentuig. De collectie toont de evolutie van bewapening tussen het jaar 1000 en de 18de eeuw. Wapens zijn vaak spitstechnologie en voor oude wapens is dit niet anders, of het nu blanke wapens, vroege vuurwapens of artillerie betreft.

drie harnassen

Het grootste deel van deze verzameling is afkomstig van de Bourgondische hertogen en de Spaanse Habsburgers. Die laatsten beleefden onder Keizer Karel (1500-1558) hun hoogdagen. Keizer Karel bestuurde zijn 'rijk waar de zon nooit onderging' onder andere vanuit het Coudenbergpaleis in Brussel.

Wapens waren niet enkel verbonden aan oorlogsvoering. Ze waren ook werktuigen voor vrijetijdsbesteding of statussymbolen. Getuige daarvan zijn de vele jacht- en tornooiwapens in de collectie, maar bijvoorbeeld ook het prachtige kinderharnas dat u in deze zaal kan vinden.

ingang en trap naar de zaal wapens en harnassen