A website by War Heritage Institute

Archief

Archief

Archief

Het Koninklijk Legermuseum bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het archief van Defensie na deze datum is beschikbaar in het documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere :

Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere; info.ca@mil.be .

Het Koninklijk Legermuseum bewaart voorts ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische militaire geschiedenis.

Het archief van het KLM wordt ontsloten door een reeks gepubliceerde en ongepubliceerde inventarissen, die in de leeszaal kunnen worden geraadpleegd. Een aantal van deze inventarissen is gedigitaliseerd.

De archieven van Moskou

De in 2002 gerepatrieerde “archieven van Moskou”, die een rijke bron zijn voor de Belgische militaire geschiedenis (in het bijzonder tijdens de Eerste Wereldoorlog en het interbellum), worden ontsloten door een databank die in de leeszaal ter beschikking staat.

Persoonlijke militaire dossiers

Bijzonder veel bezoekers zijn geïnteresseerd in de eigen familiegeschiedenis en op zoek naar een voorouder in het Belgische leger. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888. De databank van deze dossiers is online. Klik hier om te zoeken en voor meer informatie over wat waar wordt bewaard.

De raadpleging van de dossiers van officieren waarvan de geboortedatum minder dan 120 jaar geleden is, is onderworpen aan de toelating van het hoger genoemde documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere, waar tevens de dossiers worden bewaard van de officieren geboren na 1900.

In het Documentatiecentrum te Evere worden tevens de dossiers bewaard van de officieren geboren na 1900.

U kunt zich wenden tot:

Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Evere
Tel : + 32 (0) 2 443 15 52

info.ca@mil.be

Voor het inkijken van dossiers van onderofficieren/soldaten geboren na 1888 kunt u zich rechtstreeks wenden tot:

DGHR - HRA-E/N/Arch
Kwartier Koningin Elisabeth
Blok 6 C
Eversestraat 1
1140 Evere

arch@mil.be

 

Berichten en proclamaties

Het documentatiecentrum bewaart een uitgebreide verzameling berichten en proclamaties van de 18e eeuw tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het deel met de grootste historische waarde betreft de Oostenrijkse periode, de Brabantse Omwenteling en de twee wereldoorlogen.

Ter herinnering: een officieel bericht, een proclamatie of een waarschuwing is een document dat door de wettelijke of feitelijke (bezetter) overheid ter attentie van de bevolking wordt gepubliceerd. Een affiche, daarentegen, heeft een iconografische inhoud.

 

2_fonds_jordens_fr_2015-09-15.pdf

07_fonds_ernest_demuyter_fr_2015-09-15.pdf

08_fonds_de_robiano_fr_2015-08-11.pdf

13-14_fonds_dossiers_mariages.pdf

21_fonds_rhodius_nl_2015-06-15.pdf

22_fonds_gaston_dothey_nl_2015-06-17.pdf

23_fonds_fraternelle_9_regiment_de_ligne_2015-06-16.pdf

24_fonds_10_regiment_de_ligne_2015-06-15.pdf

25_fonds_3_chasseurs_ardennais_2015-06-15.pdf

26_fonds_4_carabiniers_fr_2015-06-15.pdf

27_fonds_16_artillerie_fr_2015-06-15.pdf

35_franse_notariele_archieven_caen_en_omgeving_2015-11-25.pdf

38_fonds_goethals_fr_2016-10-27.pdf

42_fonds_archief_mvl_dst_mil_pers_en_recr_nl-2018-01-12.pdf

42_fonds_archief_mvl_dst_mil_pers_en_recr_nl-2018-02-08_deelinventaris_ceremonien.pdf

45_fonds_dossiers_personnels_famille_de_borchgrave_fr_2015-08-10.pdf

46_vd_stichelen_rogier_baaps_fr_2015-07-06.pdf

48_fonds_fraternelle_1-4_chasseurs_a_pied_2015-06-16.pdf

49_fonds_norbert_lejeune_dallegeershecque_fr_2015-06-17.pdf

52_fonds_hautecler_fr_2015-07-28.pdf

53_fonds_vlemincx_fr_2015-06-26.pdf

55_fonds_fr_p_paulus_2015-07-16.pdf

56_fonds_fouvez_fr_2015-07-07.pdf

inv-1-etranger.pdf

inv-2-1870.pdf

inv-3-18301839.pdf

inv-4-chazal.pdf

inv-6-wilmet.pdf

inv-10-risquonstout.pdf

inv-11-autrichienne.pdf

inv-12-willems.pdf

inv-13-duitse_pow_belgie_45-48.pdf

inv-14-sante.pdf

inv-15-personalia.pdf

inv-16-stehelene.pdf

inv-17-francaise.pdf

inv-18-navez.pdf

inv-19-personalia.pdf

inv-20-plan.pdf

inv-22-batimentsmilitaires.pdf

inv-23-personalia.pdf

inv-24-fraternelle.pdf

inv-25-ancien_regime_.pdf

inv-28-etranger.pdf

inv-32-marine.pdf

inv-34-habillement.pdf

inv-36-gendarmerie.pdf

inv-39-fortifications.pdf

personalia_19-2.pdf

personalia_inv23_addendum.pdf

inventaris_40_archief_van_de_dienst_voor_de_duitse_krijgsgevangenen_1914-1926.pdf

inventaris_41_archief_van_het_korps_van_de_duitse_krijgsgevangenen_1914-1921.pdf