A website by War Heritage Institute

Archief

Archief

Archief

Het Koninklijk Legermuseum bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het archief van Defensie na deze datum is beschikbaar in het documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere :
Kwartier Koningin Elisabeth,
Eversestraat 1, 1140 Evere; 
info.ca@mil.be 

Het Koninklijk Legermuseum bewaart voorts ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische militaire geschiedenis.

Het archief van het KLM wordt ontsloten door een reeks gepubliceerde en ongepubliceerde inventarissen, die in de leeszaal kunnen worden geraadpleegd. Een aantal van deze inventarissen is gedigitaliseerd (zie hieronder).

De archieven van Moskou

De in 2002 gerepatrieerde “archieven van Moskou”, die een rijke bron zijn voor de Belgische militaire geschiedenis (in het bijzonder tijdens de Eerste Wereldoorlog en het interbellum), worden ontsloten door een databank die in de leeszaal ter beschikking staat.

Persoonlijke militaire dossiers

Bijzonder veel bezoekers zijn geïnteresseerd in de eigen familiegeschiedenis en op zoek naar een voorouder in het Belgische leger. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 1900 alsook de dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888. De databank van deze dossiers is online. Klik hier om te zoeken en voor meer informatie over wat waar wordt bewaard.

 

De dossiers van officieren geboren na 1900 en van onderofficieren en soldaten na 1888 worden deels bewaard in het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere, deels in het Algemeen Rijksarchief:

Duizenden stamboekdossiers van officieren die in de 20ste eeuw dienden in het Belgisch leger raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief - Rijksarchief in België

 

Berichten en proclamaties

Het documentatiecentrum bewaart een uitgebreide verzameling berichten en proclamaties van de 18e eeuw tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het deel met de grootste historische waarde betreft de Oostenrijkse periode, de Brabantse Omwenteling en de twee wereldoorlogen.

Ter herinnering: een officieel bericht, een proclamatie of een waarschuwing is een document dat door de wettelijke of feitelijke (bezetter) overheid ter attentie van de bevolking wordt gepubliceerd. Een affiche, daarentegen, heeft een iconografische inhoud.

Digitale inventarissen

Inventaris fonds Jordens

Inventaris fonds Ernest Demuyter

Inventaris fonds De Robiano

Inventaris fonds huwelijksdossiers

Inventaris fonds Rhodius

Inventaris fonds Gaston Dothey

Inventaris fonds vereniging veteranen 9de linie Regiment

Inventaris fonds 10de linie Regiment

Inventaris fonds 3de Regiment Ardense Jagers

Inventaris fonds 4de Regiment Carabiniers

Inventaris fonds 16de Regiment Artillerie

Inventaris archief van Franse notariële archieven

Inventaris fonds Goethals

Inventaris archief van het Ministerie van Landsverdediging, Dienst militair personeel & Rekrutering

Inventaris archief van het Ministerie van Landsverdediging, Dienst militair personeel & Rekrutering - deelinventaris ceremoniën

Inventaris fonds De Borchgrave D'Altena

Inventaris fonds Van Der Stichelen-Roger (B.A.A.P.S.)

Inventaris fonds vereniging van 1e en 4de Regiment Jagers te Voet

Inventaris fonds Norbert Lejeune D'Allegeershecque

Inventaris fonds Hautecler

Inventaris fonds Vlemincx

Inventaris papieren Pierre Paulus

Inventaris fonds Charles Fouvez

Inventaris 1 fonds Militaire aanwezigheid in het buitenland

Inventaris 2 fonds 1870-1871

Inventaris 3 fonds 1830-1839

Inventaris 4 fonds Chazal

Inventaris 6 fonds Wilmet

Inventaris 10 fonds "Risquons-tout, 1848"

Inventaris 11 fonds Oostenrijkse periode

Inventaris 12 fonds Willems

Inventaris 13 fonds Duitse krijgsgevangenen

Inventaris 14 fonds Gezondheidsdienst en Rode Kruis

Inventaris 15 fonds Personalia

Inventaris 16 fonds medaille Sint-Hélène

Inventaris 17 fonds Franse Periode

Inventaris 18 fonds Navez

Inventaris 19 fonds Personalia

Inventaris 20 plannen

Inventaris 22 fonds Belgische militaire gebouwen

Inventaris 23 fonds Personalia

Inventaris 24 fonds broederschappen veldleger

Inventaris 25 fonds 'Ancien Regime'

Inventaris 28 België - buitenland

Inventaris 32 fonds Belgische marine

Inventaris 34 fonds kleding en uitrusting

Inventaris 36 fonds gendarmerie

Inventaris 39 fonds Versterkingen

Inventaris 19.2 fonds Personalia

Inventaris 19.2 fonds Personalia - aanvulling

Inventaris 40 fonds Dienst Duitse Krijgsgevangenen

Inventaris 41 fonds Korps Krijgsgevangenen